5 lipca 2021

Instrukcja wdrożenia eArchiwum

Instrukcja wdrożenia Zdalnego eArchiwum


Każda firma, której świadczymy usługi Zdalnego eArchiwum otrzymuje od naszej firmy specjalne dane konieczne do konfiguracji usługi w aplikacji mMedica. Na podany nam adres email wysyłamy Państwu:

  • adres serwisu eArchiwum
  • hasło serwisu eArchiwum
  • adres repozytorium konieczny do rejestracji w systemie P1

W pierwszej kolejności koniecznym jest skonfigurowanie połączenia aplikacji mMedica z eArchiwum. W tym celu przechodzimy do aplikacji mmedica i wybieramy:

Zarządzanie -> Konfiguracja -> konfigurator

Następnie po lewej stronie wyszukujemy pozycję: Moduły dodatkowe -> wybieramy – eArchiwum

W puste pola wprowadzamy otrzymane od nas dane:

  • Adres serwisu
  • Oraz hasło do serwisu

Zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.

Możemy teraz przetestować połączenie. W tym celu naciskamy na przycisk testu połączenia.

Widzimy że nastąpiło poprawne połączenie oraz poprawne zalogowanie.

Następnym krokiem jest skonfigurowanie repozytorium, żeby nasze eArchiwum pracowało jako repozytorium EDM potrzebujemy otrzymać od Państwa certyfikat P1 TLS wraz z hasłem (musi to być dokładnie ten sam certyfikat, który jest wykorzystany w Państwa aplikacji mMedica do podłączenia się do platformy P1)

Po otrzymaniu  od Państwa certyfikatu – my instalujemy go po stronie Zdalnego eArchiwum. Po zakończeniu tej Informujemy Klienta o dodaniu certyfikatu.

I możemy przejść teraz do ostatniego kroku rejestracji repozytorium w systemie P1.

W tym celu przechodzimy w aplikacji mMedica do:

Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator

Lewy górny róg – Funkcje dodatkowe -> wybieramy Rejestracja repozytorium w systemie P1.

Wprowadzamy adres repozytorium klikamy w przycisk Rejestruj.

Jeśli certyfikat i adres są poprawne otrzymujemy komunikat

Rejestracja zakończona poprawnie.

Pojawi się nam również nadany nr OID z platformy P1.

Rejestracja repozytorium przebiegła poprawnie.