7 czerwca 2021

eArchiwum mMedica

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy nakładające obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz indeksowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzących zmian.

 Jakie nowe obowiązki wynikają z tych przepisów?

 • Obowiązek raportowania do Platformy P1 informacji o zdarzeniach medycznych
 • Obowiązek indeksowania i udostępniania EDM.

Jakie dokumenty składają się na EDM?

 • Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.
 • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
 • Informacja o przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala.
 • Wynik badań laboratoryjnych wraz z opisem.
 • Opis badań diagnostycznych.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

 • Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne.
 • Ponadto każdy, kto jest zobowiązany do wystawiania wyżej wymienionych dokumentów EDM, ma obowiązek je indeksować i udostępniać.

Indeksowanie dokumentu polega na przesłaniu do Platformy P1 informacji o tym dokumencie, zawierającej między innymi wskazanie miejsca, gdzie jest składowany. Składowanie musi być zrealizowane w sposób, który umożliwi udostępnianie dokumentów (pobranie/odczyt przez uprawnione osoby/podmioty), z zachowaniem wszystkich wymaganych zabezpieczeń oraz mechanizmów weryfikacji uprawnień dostępu do dokumentu.

Jak się przygotować do spełnienia nowych obowiązków?

 •  Raportowanie zdarzeń medycznych.

Funkcje umożliwiające raportowanie zdarzeń medycznych udostępnione będą w aplikacji mMedica jeszcze w miesiącu czerwcu i korzystanie z nich nie będzie wymagało zakupu dodatkowych modułów.

 • Indeksowanie i udostępnianie EDM.

Wymagane jest posiadanie repozytorium (składnicy dokumentów, serwera z odpowiednim oprogramowaniem) w celu indeksowania i udostępniania EDM. mMedica do tego celu przygotowało moduł eArchiwum (cena roczna: 253,00 zł netto za pierwsze stanowisko, 60,00 zł netto za każde następne stanowisko – moduł wymaga zamówienia licencji równą liczbie stanowisk programu podstawowego.)

Zdalne eArchiwum

W związku z wieloma zapytaniami informujemy, iż przygotowaliśmy nową usługę: Zdalne eArchiwum w ramach której będziemy świadczyć eArchiwum w chmurze – możliwość wykorzystania naszych serwerów do utrzymywania Państwa eArchiwów.

W ramach tej usługi gwarantujemy:

 • Działanie usługi w trybie 24/7/365
 • Aktualizacje wykonywane przez naszą firmę
 • Wykonywanie kopii zapasowych w trybie ciągłym
 • Właściwą współpracę z platformą P1

Miesięczny koszt usługi wynosi:

 • 173 zł netto (w tym 3 GB zarezerwowanej przestrzeni dyskowej na dokumenty)
 • 34 zł netto za każde dodatkowe 2 GB zarezerwowanej przestrzeni.

Moduł eArchiwum zapewnia:

 • Repozytorium Zdalne eArchiwum pracuje w trybie 24/7/365, co – w odróżnieniu od systemów które nie pracują w trybie ciągłym – pozwala uniknąć dodatkowych działań ze strony użytkownika, w przypadku konieczności pilnego udostępnienia dokumentów.
 • Integracja z P1 – obsługa indeksowania oraz pobierania dokumentów przez uprawnione osoby/podmioty.
 • Możliwość przeniesienia innych dokumentów z bazy mMedica (skany, zdjęcia, …) – opcja przenoszenia załączników z bazy danych mMedica do eArchiwum, w celu zmniejszenia rozmiaru bazy mMedica i przyspieszenia pracy aplikacji.
 • Obsługa aplikacji mobilnej Informacje Medyczne – przekazywanie dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej pacjenta.

Kontakt w sprawie eArchiwum: Leszek Zając 601 486 780